Tools


Sitemap

Sidekart

Om Siemens Healthineers

Engineering success. Pioneering healthcare.

Helsesektoren er i endring. Det gir nye utfordringer for aktører og institusjoner i Helse-Norge. Utviklingen går i en retning der flere enheter konsolideres for å finne balansen mellom forbedret kvalitet og reduserte kostnader. I fremtiden vil det være færre yrkesaktive, som skal pleie stadig flere eldre. For å gi alle det helsetilbudet de trenger, kreves en helhetlig tankegang der man jobber for å skape bedre resultater med mindre ressurser.

 

Vårt mål å være en partner du kan stole på, som kan hjelpe deg med å oppnå klinisk ekspertise, operasjonell effektivitet og finansiell lønnsomhet.

 

For å leve opp til våre ambisjoner, jobber vi for å finne løsninger på de vanskelige spørsmålene. Vi må sammen tenke nytt for å ha et bærekraftig og godt helsevesen også i fremtiden. 

 

Det er nå vi former fremtidens helsevesen.  

 


Expanding research and development partnerships into business partnerships.

Avansert teknologi
Fra teknologiske produkter og tjenester til en teknologisk helsesektor..

Ta king the power of diagnostic accuracy and turning it into value-based care.

Verdi

Bruk av diagnostisk presisjon til å skape verdibasert pleie.

T urning product and service engineering into healthcare engineering.

Partnerskap

Videreføring av partnerskap innen forskning og utvikling til forretningspartnerskap.

Var denne informasjonen nyttig for deg?
Takk for din respons
Det er benyttet nummer og/eller et @-tegn i kommentaren din. Hvis du ønsker å skrive inn et telefonnummer eller en e-postadresse hvor vi kan kontakte deg, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet vårt i stedet

Mrk: for å få en direkte personlig tilbakemelding, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Tusen takk