Bildediagnostikk - kurs og brukerforum i Norge

syngo.via-forum

syngo.via-forum

syngo.via er IT-verktøyet for tolkning av bilder. Under dette brukerforumet kan radiologer og radiografer fra ulike helseforetak knytte kontakt og utveksle kunnskap og erfaringer.
Artis multipurpose gjennomlysning brukerforum

ARTISforum

Siemens Healthineers arrangerer brukerforum for deg som jobber med produkter i Artis-serien. Neste forum vil arrangeres våren 2019 i Oslo-området.
somatomforum

SOMATOMforum

Under disse dagene kan brukere av SOMATOM CT dele erfaringer, heve kompetansen og sikre best mulig utnyttelse av teknologien som er tilgjengelig. Få med deg nyttige tips og triks fra andre brukere og Siemens Healthineers sine spesialister, som kan gjøre CT-hverdagen enklere og bedre. Velkommen til SOMATOMforum i Bodø den 5. - 7. juni 2019.
magnetomforum

MAGNETOMforum

MAGNETOMforum er et faglig forum for og av brukere av Siemens MR. Målet er å styrke samarbeidet mellom brukerne og heve MR-kompetansen. Neste forum arrangeres i Stavanger 19. – 21. september 2018 ved Radisson Blu Atlantic Hotel. Nå kan du melde deg på!
xrayforum

RØNTGENforum

Forum for brukere av røntgensystemene Aristos, Ysio, Multitom Rax og Luminos. Brukerne bestemmer selv programmet og kan dele erfaringer. I samarbeid med Healthineers i Sverige arrangerer vi brukermøte i skjelett-/lungelab i Göteborg/Varberg 16. - 17. oktober 2018. Det blir nyttige diskusjoner og praktiske øvelser på besøk hos Hallands sjukhus.
MIforum

MIforum

Vi har gleden av å invitere til brukermøte for SPECT og SPECT/CT i Tromsø 24. - 25. mai 2018. På agendaen finner du nyttige temaer til hjelp i den praktiske hverdagen. Her kan du bli oppdatert på siste nytt innen SPECT/CT-diagnostikk og utveksle verdifull kunnskap med andre brukere.
PET/CT brukermøte

PET/CT brukermøte

Fagmiljøet innen PET-CT diagnostikk samles over de nordiske grenser for å utveksle erfaringer og dele kunnskap på tvers av land og sykehus under dette brukermøtet.
Mammomatforum

MAMMOMATforum

Hovedsakelig rettet mot radiologer og radiografer som jobber med mammografi.
syngo.via kurs

Syngo.via CT-kurs for radiologer og radiografer

Velkommen til syngo.via CT-kurs for radiografer 10. – 11. september 2018 og for radiologer 12. – 13. september 2018. Kurset gir en god oversikt over grunnleggende og mer avansert bruk av syngo.via, noe som vil kunne gi en raskere arbeidsflyt ved rekonstruksjon av rutineundersøkelser.
Fordypningskurs MR

MR fordypningskurs

Kurset er et teoretisk fordypningskurs i MR-fysikk. I løpet av disse to dagene går vi i dybden når det gjelder sekvenser og sekvensparametre. Målgruppen er radiografer med lang erfaring innen MR, som vil vite mer om sekvenser og sekvensparametre. Også fysikere og radiologer kan ha nytte av kurset.