syngo.via CT-kurs for radiografer og radiologer

Ønsker du økt kunnskap i syngo.via for raskere arbeidsflyt ved rekonstruksjon av rutineundersøkelser med CT? Bli med på våre kurs for radiografer og radiologer.

syngo.via CT-kurs for radiografer høsten 2019

Kurset gir en god oversikt over grunnleggende og mer avansert bruk av syngo.via, noe som vil kunne gi en raskere arbeidsflyt ved rekonstruksjon av rutineundersøkelser. Målgruppen er radiografer som ønsker å bruke syngo.via til postprosessering og rekonstruksjon.
 


syngo.via CT-kurs for radiologer høsten 2019

Kurset gir en god oversikt over grunnleggende og bruk av syngo.via, samt rekonstruksjon og avanserte verktøy som støtter beskrivelse av rutineundersøkelser. Målgruppen er radiologer som har begrenset erfaring med syngo.via, og ønsker å lære å bruke syngo.via til postprosessering.