Innovasjon på laboratoriet med Atellica Solution

I Norden har vi kommet langt innen laboratorieautomasjon. Falu lasarett i Sverige har ett av Europas mest moderne og automatiserte medisinske laboratorier.

2018-02-05

Som en av pionerene i Norden installerer Falun lasarett i Sverige nå Atellica Solution. Det gjør de for å effektivisere sine prosesser og være forberedt på fremtiden.

Laboratoriet, som har et nært samarbeid med andre avdelinger på sykehuset i Falun, gir hver dag ut om lag 30 000 prøvesvar. Atellica Solution vil nå bli en viktig brikke i puslespillet for å imøtekomme de økonomiske kravene som stilles til laboratoriet, med færre ansatte og økt produksjon. Planen er at instrumentene skal settes i drift i april 2018. Frem til da har laboratoriet et stort verifiserings- og innkjøringsarbeid foran seg. Siemens Healthineers i Sverige møtte laboratoriet i begynnelsen av desember i forbindelse med installasjonsstart, og benyttet anledningen til å stille noen spørsmål til avdelingsleder Sivert Stenman og bioingeniør Fredrik Bøkman.

Når ble dere interessert i Atellica Solution?

- Vi fikk høre om instrumentet allerede før det ble lansert, så interessen for Atellica Solution kom tidlig. Falun har sett instrumentet ved flere anledninger, og vi har vært veldig interessert i utviklingsprossessen, sier avdelingsleder Sivert Stenman.

Hvordan føles det å være en av de første i Norden som installerer Atellica Solution?

- Det er både spennende og litt nervøst på en gang. Vi ser med stor optimisme på fremtiden, og er trygge på Atellica Solution og den løsningen vi har valgt. Dette er nytt både for oss og Siemens Healthineers, men med det gode samarbeidet vi har kommer dette til å bli et bra prosjekt, sier Sivert.

Hvilke forberedelser har dere gjort i forkant av installasjonen?

- Vi har gjort en rekke tekniske forberedelser, som for eksempel vann og avløp, strømforsyning og liknende. En installasjon som denne krever også en del ressurser personalmessig, så vi har planlagt i god tid slik at vi har nok ressurser til verifisering og innkjøring av instrumentene. Vi har allerede begynt å samle inn prøver som skal brukes til innkjøringen, forteller bioingeniør Fredrik Bøkman.

Hva synes dere om samarbeidet med Siemens Healthineers så langt?

- Veldig bra! Vi har en tett og kontinuerlig dialog, noe som er avgjørende i et prosjekt av denne typen, sier Fredrik.

Hvilke forventninger har dere?

- Vi tror at Atellica Solution vil hjelpe oss med å effektivisere våre prosesser og gi oss en bedre arbeidsflyt, noe som vil kreve mindre ressurser fra vår side. Dette blir viktig i arbeidet med å oppnå våre nye økonomiske mål. Vi tror også at Atellica Solution vil gi oss en mer stabil produksjon.

Hva tror dere blir den største forskjellen i hverdagen når Atellica er satt i drift?

- Vi kan klare oss med lavere bemanning på selve instrumentene, siden Atellica Solution kan gjøre flere av de tidligere manuelle oppgavene, som for eksempel automatisk analysering av kontroller. Dessuten vil håndteringen av de akutte prøvene bli bedre, noe som gjør at vi kan yte bedre service til våre rekvirenter. Automasjonens sårbarhet blir også lavere, siden Atellica Solution har en intern automasjon som jobber kontinuerlig, og avlaster den store automasjonen.


Overvåker driften med Atellica Process Manager ved NordLab Oulu

Også i Finland er de opptatt av å ta i bruk innovativ teknologi på laboratoriet. Ved finske Nordlab Oulu brukes Atellica Process Manager for å få full oversikt over laboratoriedriften. Programvaren samler inn store mengder data, gir en rekke analysemuligheter og genererer rapporter etter kundens ønske. Atellica Process Manager er et rapport- og analyseverktøy som svarer på spørsmål om effektiv drift av laboratoriet. Verktøyet gir umiddelbar tilgang til alle instrumenter og støttesystemer.

Atellica Process Manager Software
“Vi var blant de første laboratoriene i verden til å ta i bruk Atellica Process Manager i automasjonen. Det ga oss så mange fordeler at vi nå bruker den i vår daglige rutine.” Dr. Pirjo Hedberg
Head Chemist in NordLab

Fakta om Nordlab Oulu i Finland

NordLab benyttes av sykehusene i den nordlige delen av Finland, som i kvadratkilometer utgjør halve landet. Hovedlaboratoriet NordLab Oulu betjener blodprøvene fra Oulu universitetssykehus hver dag hele døgnet. Prøvevolumet er på 8,5 millioner, hvor 2,5 av de analyseres på laboraotorieautomasjonen i Oulu. Automasjonen består av pre-og postanalytiske moduler, klinisk kjemi, immunkjemi og hemostase.

Ikke tilfeldig at NordLab Oulu var en av de første i verden til å ta i bruk en ny programvare

Den finske kjemikeren Tarja Puolakanaho bekrefter med et "Yep" på spørsmålet om NordLab Oulu har en kultur hvor de omfavner innovasjon og liker å ta i bruk ny teknologi.

- Vi var en av de første i hele verden til å ta i bruk Atellica Process Manager på laboratorieautomasjonen, sier Dr. Pirjo Hedberg, ansvarlig kjemiker på NordLab. Det ga oss så mange fordeler at vi nå bruker den i vår daglige rutine.

NordLab Oulu har valgt laboratorieautomasjon fra Siemens Healthineers flere ganger. Den nåværende løsningen oppfylte behovene de hadde på en god måte. Den har vært i bruk døgnet rundt i nesten to år.

- Vi har et par teknikere som var veldig ivrige når vi fikk den nye programvaren. De undersøkte og testet ut alle mulighetene i Atellica Process Manager. Nå har vi et godt verktøy som gir oss full oversikt med sanntidsmonitorering av prøveflyten. Dette var en stor forbedring for oss, siden vi tidligere brukte et tekstbasert verktøy i et terminalvindu for å få oversikt over hvilke prøver som manglet resultater, forklarer Tarja Puolakanaho.

Gode funksjoner

Hun synes den nye versjonen av programvaren Atellica Process Manager 2.0 har mange nye gode funksjoner for analysering og visualisering av informasjon.

- Som kjemiker fokuserer jeg hovedsakelig på de analytiske verktøyene og rapportene. Med det nye anaylseverktøyet "BI-style" kan jeg for eksempel enkelt finne ut om problematiske prøver kommer fra spesifikke avdelinger. Når vi oppdaget feil tidligere visste vi jo hvor vi fikk prøvene fra, men vi hadde ikke en programvare som hjalp oss å samle og kombinere den nødvendige informasjonen. Jeg benytter også ofte oversiktsrapportene for hvor lang tid blodprøvene bruker fra de blir lastet ombord på automasjonen, til det ferdige anaysesvaret foreligger. Bioingeniørene bruker Atellica Process Manager på en litt annen måte enn kjemikerne. De fokuserer mest på produksjonen og bruker ikke analysefunksjonene så mye. Uansett bruk, setter de stor pris på det enkle brukergrensesnittet i laboratoriehverdagen.

- Personlig synes jeg programvaren er enkel å bruke. Du kan komme i gang etter en kort demonstrasjon,sier Tarja.