Policy for personvern på våre Internettsider

Siemens Healthcare AS sine internettsider er en service til kunder, forretningsforbindelser og offentligheten og har til formål å opplyse om våre produkter, løsninger og tjenester. Sidene er utviklet av Siemens Healthineers GmbH.

Siemens Healthcare AS sin forpliktelse til å beskytte fortrolige opplysninger.

Det er viktig for Siemens Healthcare AS å behandle dine personlige opplysninger sikkert og fortrolig. Derfor driver vi vår virksomhet i overensstemmelse med gjeldende lover om databeskyttelse og datasikkerhet. Vi håper at beskrivelsen nedenfor, avklarer dine spørsmål om hvilke data Siemens Healthcare AS kan innhente, hvordan vi bruker og beskytter disse dataene og hvem vi kan gi dem videre til.

Personlige data

Ved bruk av våre nettsider vil Siemens Healthcare AS ikke innhente noen personlige data om deg (som for eksempel, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), med mindre du frivillig opplyser dem til oss (for eksempel ved registrering eller deltakelse i undersøkelser), gir ditt samtykke eller hvis det på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler for beskyttelse av dine personlige data.

Bruk av Adobe Analytics og Cookies

For å forbedre våre nettsider og for å oppdage feil på sidene, bruker vi Adobe Analytics. Til dette formålet vil Adobe Analytics lagre og analysere ulike typer data, inkludert den besøkte nettsiden, sidens metadata, varigheten på besøket, hvilke linker som er klikket på (link tittel, URL), operativsystemet og type nettleser.
For å forhindre Adobe Analytics i å analysere data fra ditt besøk på disse internettsidene,
klikk her.

Da vil du opprette en såkalt “unntaks-cookie” i din nettleser. Den inneholder ingen personlige data, og teknisk gjør den Adobe Analytics i stand til å gjenkjenne dine preferanser, nettleseren du bruker og ditt domene. Hvis du sletter denne “unntaks-cookien” på din datamaskin eller nettleser, vil du måtte opprette "unntaks-cookien" på nytt.

Formål med bruken av data

Når du oppgir dine personlige data til oss, bruker vi dem for å besvare din forespørsel, behandle din ordre, støtte ditt kundeforhold med oss eller gi deg tilgang til informasjon og spesielle tilbud.

• Vi kan lagre og behandle persondata og dele dem med våre interne virksomheter i Siemens-konsernet over hele verden for å forstå kundenes behov bedre og få kunnskap om, hvordan vi kan forbedre våre produkter og tjenester.

Hvis du velger, at dine persondata ikke skal brukes til å styrke vår relasjon til deg som kunde (direkte markedsføring eller markedsundersøkelser), respekterer vi selvfølgelig ditt valg. Vi vil aldri selge eller på annen måte markedsføre dine persondata overfor en tredjepart, bortsett fra til virksomhet som er tilknyttet Siemens Healthcare AS.

Begrensning av formål

Hvis Siemens Healthcare innhenter, bruker eller videreformidler persondata, som du har opplyst over nettet, skjer det kun til formål, du er gjort kjent med, med mindre:
• Det gjelder bruk av personlige data i forbindelse med et nytt formål, som er direkte knyttet til det opprinnelige formålet, som persondataene opprinnelig ble samlet inn for
• Det er nødvendig for å forberede, forhandle og inngå en kontrakt med deg
• Det er påkrevd ved lov eller av en statlig eller juridisk myndighet
• Det er nødvendig for å etablere eller opprettholde et juridisk krav eller forsvar
• Det er nødvendig for å hindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter - for eksempel planlagte angrep på Siemens Healthcare sine IT-systemer.

Kommunikasjon eller bruksdata

Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å få tilgang til vårt nettsted, vil dine kommunikasjonsdata (som for eksempel IP-adresse) eller bruksdata (for eksempel informasjon om starttid og sluttid, varighet for hvert enkelt besøk og informasjon om de telekommunikasjonstjenester du brukte) genereres teknisk, og de kan i prinsippet knyttes til dine persondata. I den grad det er nødvendig, vil vi innhente, behandle og bruke dine kommunikasjons- og bruksdata, og dette vil skje i henhold til gjeldende juridiske rammer for databeskyttelse og datasikkerhet.

Ikke-personlige data som innhentes automatisk

Når du besøker en av våre websider, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (for eksempel hvilken type nettleser og hvilket operativsystem, som er brukt), domenenavn for det nettstedet, du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er på siden, hvilke sider du har sett osv.). Vi kan bruke disse dataene for å kartlegge hvor populære våre websider er og for å forbedre innholdet.

Cookies - opplysninger som lagres på din datamaskin

Når du besøker Siemens Healthcare AS sine internettsider kan vi lagre data på din datamaskin i form av en "cookie", som brukes til å kjenne igjen din PC ved neste besøk. Cookies kan gjøre det mulig for oss å tilpasse websiden til dine interesser. Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du endre dette i din nettleser, slik at alle cookies blir slettet fra din harddisk. Du kan også velge å blokkere alle cookies eller bli spurt før en cookie lagres. Noen funksjoner på internett kan slutte å fungere uten cookies.

Mindreårige

Siemens Healthcare AS vil ikke bevisst innhente persondata fra et barn, uten at det får tillatelse av foreldrene, hvis dette kreves jf. gjeldende lovgivning. Vi vil ikke videreformidle et barns persondata, med mindre det er tillatt i henhold til loven, og først etter å ha innhentet foreldrenes samtykke i henhold til lokale lover og forskrifter til beskyttelse av barn. Definisjonen av "barn" bygger på gjeldende lover samt nasjonale og regionale retningslinjer.

Sikkerhet

For å beskytte dine personlige data mot å bli slettet ved uhell, gå tapt og forhindre ulovlig innsyn har Siemens Healthcare AS tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Linker til andre nettsteder
Siemens Healthcare AS sine internettsider kan inneholde linker til andres hjemmesider. Siemens Healthcare AS er ikke ansvarlig for beskyttelse av fortrolige opplysninger eller innhold på andre hjemmesider.

Spørsmål og kommentarer / endringer

Siemens Healthcare AS vil svare på rimelige anmodninger om å se dine personopplysninger og korrigere, supplere eller slette eventuelle unøyaktigheter. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Siemens Healthcare AS sin personvernpolitikk og datasikkerhet (for eksempel for å gjennomgå og oppdatere dine personlige data), så klikk på "kontakt oss".
Vår politikk om fortrolige opplysninger og datasikkerhet utvikles i takt med internettets utvikling, og vi vil informere om eventuelle endringer på denne siden.

Siemens Healthcare AS
Postboks 7 Alnabru - 0613 OSLO
Østre Aker vei 88 - 0596 OSLO
Telefon sentralbord: 22 63 44 00
Customer Care Center: Tlf. 7432 - e-post: ccc.no@siemens.com